تراکنش ناموفق

کاربر محترم
پرداخت شما ناموفق بوده یا توسط خود شما لغو گردیده در صورتی که لغو تراکنش از جانب خود شما نبوده است هر چه سریع تر با شماره همراه یا ثابت سایت یا فرم تماس به مدیریت اطلاع دهید. به احتمال بسیار زیاد تا ۷۲ ساعت آینده مبلغ واریز به حساب شما بازخواهد گشت.