قوانین

قوانین و مقررات سایت:
۱-این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی عمل می کند.
۲- این سایت به منظور فروش ملزومات آموزشی، برنامه نویسی راه اندازی شده است.
۲-سایت هیچ تعهدی در مورد روش های استفاده از فایل بر عهده ندارد.